Dira na Dhima

Dira

"Kuwa na wataalamu wa kutosha na wenye ujuzi mahususi katika Masuala ya Hali ya Hewa na Sayansi yake"

Dhima
"Kutengeneza mazingira bora na endelevu ya kujifunzia, ambayo yatawezesha wahitimu kuchangia katika maendeleo ya Maswala ya Hali ya Hewa na Sayansi yake"